WEB DİZAYNIN İLKELERİ

WEB DİZAYN
webdizayn

WEB DİZAYNIN İLKELERİ
Özellikle son 14 yılda teknolojik alanda yaşanan gelişmelere ek olarak web sayfalarının önemi her geçen dönem artmış ve artmayada devam etmektedir. Bugün bulunduğumuz noktada artık bir çok kurum hizmetlerini web üzerinden yürütmektedir. Yürütülen bu hizmetlerin daha etkin ve verimli olabilmesi, web sitelerinin kullanıcılarının gereksinim ve beklentilerine uygun bir tasarım ilkesiyle sağlanabilecektir.

Web siteleri kurulmasının ardından kurulum aşamasında gerekli çalışmalar yapılmalıdır ve bir dizi kurallara dikkat edilmelidir. Tasarım aşamasında önem verilmesi gerekenler aşağıda belirtilmektedir.
Hız

Bir çok kullanıcı web sitelerinin açılma hızını önemli şartlardan biri olarak görmekte. Ana sayfalarının 18 saniye, çok ziyaret edilen sayfaların ise 7-8 saniyede görüntülenmesi gerektiğini vurgularken bu sürelerin üzerinde açılan sayfaların kullanıcıları uzaklaştırdığını savunulmaktadır. Sitelerin yüklenmesini engelleyen nedenler ise:
• Resimler ve grafiklerin web sitesinde hatalı ve yanlış kullanımı,
• Tabloların iç içe çok fazla olması,
• Standart olmayan yazı tiplerinin kullanılması,
• Sayfadaki elamanların çok olmasıdır. Bir sayfada ne kadar çok farklı dosya yükleniyorsa o sayfa o kadar yavaş yüklenecektir demek,
• Resim, müzik, grafik, ses, vb. elemanların kullanıcıların isteği dışında otomatik olarak yüklenmesi,
• Görsel html tasarım programlarının standart olmayan kodları üretmeleri,

Kullanılabilirlik
Sitenin dizaynında kullanıcı beklentileri ve gereksinimleri muhakkak göz önüne alınmalı. Kullanıcılar site içerisinde istediği bilgiye rahat ve kolay erişebilmelidir. Web siteleri hazırlanırken kullanılabilirlik açısından aşağıda belirtilen konulara dikkat edilmeli:
• Kitle en baştan belirlenmeli. Hedef kitledeki kullanıcıların , beklentileri, profilleri, bağlantı hızları vb. önceden tespit edilmelidir,
Web dizayn okunabilir olmalı. Çoğu kullanıcı siteyi önce tarar ardından okur. Okunabilirliği arttırmak için yazı ve fontlarda zıt renkler kullanılmalı,
• Doğru yazı tipleri kullanılmalı. Doğru yazı tipleri seçilmelidir.
• Yardım ediniz, sitemap, search , FFQ web sitede bulunmalıdır. Ayrıca bu tür servisleri tüm sayfalardan erişilebilir olmalıdır,
• Kullanıcılara bir hata ile karşılaştıklarında hatanın nedenlerini açıklamaya çalışmalıdır,
• Eğer belirli sayfalara erişim yasaklıysa yada site kullanıcının şifresini yanlışsa, neden yasaklandığını veya şifre almak için başvuracağını bildiren uyarıların bulunması gerekmekte

Cevapla