Web Dizayn

web dizayn
web dizayn

Web dizayn nedir? Sayfa isminde veya sayfada bulunan bir görsel ya da animasyonlar
kaydedilirken asla Türkçe ve özel karakterler kullanılmaz.
Sabit diskinizde öncelikle web sayfanızın dokümanlarını barındırabileceğiniz bir dizin ve
bu dizinde görselleri veya animasyonlarınızı kaydedeceğiniz bir alt dizin
oluşturunuz. Sunucuya bu bilgiler upload edilirken aynı dizinleri bu alanda
oluşturmak gerekir.

webdizayn
web dizayn

İnternet sitenizi yapıldığında, muhakkak anasayfanızı index.html olarak isimlediriniz.
Çoğu sunucu için varsayılan sayfa index.html’ dir. Fakat bazı sunucular da varsayılan
sayfanın default.html olarak adlandırılmasını ister. Bunlar web dizayn başlangıcıdır.

Cevapla