Web Dizayn İçin İçerik,Sadelik,Uymluluk

Çoğu kullanıcının ve tasarımcının ortak görüşü “içerik kraldır”. Web sayfası ne kadar muhteşem tasarlanırsa tasarlansın içerik yönünden zayıfsa kullanıcınızı uzun süre sitede tutamazsınız. İçerik yönünden site tasarlanırken önem verilmesi gerekli maddeler aşağıda belirtilmektedir. • Kim, ne, ne vakit nerede? Web sayfası bu suallerin hiç olmazzsa uygulanabilir olanına yanıt vermelidir, • Kullanıcı beklentileri muhakkak dikkate alınmalı,…

WEB DİZAYNIN İLKELERİ

WEB DİZAYNIN İLKELERİ Özellikle son 14 yılda teknolojik alanda yaşanan gelişmelere ek olarak web sayfalarının önemi her geçen dönem artmış ve artmayada devam etmektedir. Bugün bulunduğumuz noktada artık bir çok kurum hizmetlerini web üzerinden yürütmektedir. Yürütülen bu hizmetlerin daha etkin ve verimli olabilmesi, web sitelerinin kullanıcılarının gereksinim ve beklentilerine uygun bir tasarım ilkesiyle sağlanabilecektir. Web…